Entries by rd02

Những trường hợp không được làm sổ đỏ

Theo quy định của nhà nước, theo đó những trường hợp được cấp sổ đỏ và không được cấp sổ đỏ đều được quy định rõ ràng. Dưới đây là thông tin chi tiết 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ Theo Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP những trường hợp không được cấp sổ […]